Ako môžete prispieť

Prosíme Vás o podporu v našom úsilí spraviť svet lepším, aby sme mohli spoločne vytvárať pre nás všetkých svet, v ktorom núdza či bezprávie nebude mať miesto. Prispejte finančne 2% z dane alebo vlastnou sumou, aby sme mohli efektívne plánovať našu prácu.

Ďakujeme

Tatra banka, a.s.
Adresa banky: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1

Kód banky: 1100
BIC kód banky: TATRSKBX

IBAN: SK 59 1100 0000 0026 2216 7365
Názov účtu: Nadácia HUMANITY

FIO banka a.s.,
Adresa banky: V Celnici 10, 117 21 Praha 1
Kód banky: 2010
BIC kód: FIOBCZPPXXX

Číslo účtu:
IBAN:  CZ75 2010 0000 0029 0167 5848  mena CZK

IBAN:  CZ47 2010 0000 0027 0167 5835  mena EUR

Názov účtov: Nadácia HUMANITY